TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
"Nghiệp nhựa" và giải pháp bao bì "xanh" cứu thế giới / Nguyễn Thị Hương, Phạm Mai Thảo Ly
Hà Nội : Dự án biến đổi khí hậu HVBC&TT, 2020
6tr.

Nghiệp nhựa là một trong những dự án được thành lập bởi người Việt Nam đầu tiên đến Nam cực; đưa ra giải pháp thay thế bao bì nhựa sang bao bì "xanh".


2
"Tư duy nhiệm kỳ" và "bệnh thành tích" trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước hiện nay - Thực trạng, xu hướng và giải pháp / Cao Văn Thống (Chủ biên)
Hà Nội : Lý luận chính trị, 2016
251tr. ; 21cm.

Trình bày một số vấn đề lý luận về "tư duy nhiệm kỳ" và "bệnh thành tích". Thực trạng biểu hiện, xu hướng của "tư duy nhiệm kỳ" và "bệnh thành tích" trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước. Mục tiêu, yêu cầu, giải pháp phòng, chống "tư duy nhiệm kỳ", "bệnh thành tích" trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước thời gian tới.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
100 câu hỏi và giải đáp về hợp đồng lao động. Tập 1
H. : Lao động xã hội, 1999
353tr. ; 19cm

Hỏi đáp về hợp đồng lao động và văn bản pháp luật áp dụng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Ảnh hưởng của Internet đối với công chúng Hà Nội : LVThS Báo chí học: 60.32.01 / Phạm Thị Thành; Người hướng dẫn: PGS.TS Tạ Ngọc Tấn
H. : Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, 2004
128tr,ph.l ; 30cm

Khái lược về internet, sự phát triển internet ở Việt Nam và Hà Nội. ảnh hưởng của internet đối với công chúng Hà Nội.Dự báo phát triển internet trong tương lai.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Báo chí tuyên truyền về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở tỉnh Bến Tre (Khảo sát báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh Bến Tre từ năm 2000 đến năm 2003) : LV Th.s Báo chí học:60.32.01 / Vương Thị Đỗ Quyên; Người h.d: TS. Nguyễn Trí Nhiệm
H. : Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, 2004
75tr. + Phụ lục ; 30cm

Những vấn đề cơ bản về lý luận và quan điểm của Đảng trong tuyên truyền xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Thực trạng báo chí Bến Tre và những giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 46