TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bộ đề thi tiếng Nga chuyển giai đoạn. Q.1
H. : Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, 1995
160tr ; 30cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bộ đề thi tiếng Nga chuyển giai đoạn. Quyển II
H. : Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, 1995
323tr ; 30cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Sổ tay từ ngữ chính trị xã hội Việt - Anh - Nga / Vũ Thành Công
H. : Lý luận chính trị, 2008
70tr ; 20.5cm

Một số từ ngữ trong lĩnh vực: triết học, kinh tế chính trị, xây dựng đảng, văn hóa giáo dục.
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Thành ngữ có chứa từ chỉ tứ chi người trong tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Việt nhìn từ góc độ ngôn ngữ - văn hóa học : Đề tài cấp cơ sở trọng điểm / TS.Nguyễn Thị Thu chủ nhiệm đề tài; PGS,TS.Nguyễn Xuân Hoà
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2010
92tr ; 30cm

Xem xét các thành ngữ tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Việt có từ chỉ tứ chi người về hình thức và nội dung ngữ nghĩa; Làm rõ sự tương đồng và khác biệt của các của các thành ngữ tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Việt có những từ chỉ tứ chi người về đặc trưng văn hóa Nga, Anh, Việt Nam thể hiện trong các thành ngữ đó.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Tiếng Nga cho mọi người
H : Nxb Hà Nội, 1999
290tr. ; 21.5 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3