TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Dịch thuật Trung - Việt : Khảo sát dịch văn bản thương mại Trung - Việt / Trần Bích Lan
H : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
219 tr. ; 24 cm.

Khảo sát dịch từ ngữ trong văn bản thương mại Trung - Việt. Nghiên cứu dịch phát ngôn trong loại văn bản trên. Nêu những lỗi thường gặp và cách khắc phục lỗi trong việc dịch văn bản thương mại Trung - Việt
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình Chuẩn HSK 1 / B.s.: Khương Lệ Bình (ch.b.), Vương Phương, Vương Phong, Lưu Lệ Bình ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch :
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2023
141 tr. ; 27cm.

Gồm các bài học ngữ pháp tiếng Trung được giải thích cặn kẽ, phần ngữ âm được trình bày từ đơn giản đến phức tạp, cùng nhiều hình ảnh minh hoạ
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình Chuẩn HSK 1 / Sách bài tậpB.s.: Khương Lệ Bình (ch.b.), Vương Phương, Vương Phong, Lưu Lệ Bình ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch :
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021
134 tr. ; 27cm.

Gồm các bài học ngữ pháp tiếng Trung được giải thích cặn kẽ, phần ngữ âm được trình bày từ đơn giản đến phức tạp, cùng nhiều hình ảnh minh hoạ
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình Chuẩn HSK 2 / Sách bài tậpB.s.: Khương Lệ Bình (ch.b.), Vương Phương, Vương Phong, Lưu Lệ Bình ;... :
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021
166 tr. ; 27cm.

Gồm các bài học ngữ pháp tiếng Trung được giải thích cặn kẽ, phần ngữ âm được trình bày từ đơn giản đến phức tạp, cùng nhiều hình ảnh minh hoạ
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình Chuẩn HSK 2. = 标准教程 2 / B.s.: Khương Lệ Bình (ch.b.), Vương Phong, Lưu Lệ Bình, Vương Phương ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022
143tr. ; 27cm.

Gồm các bài học ngữ pháp tiếng Trung được giải thích cặn kẽ, phần ngữ âm được trình bày từ đơn giản đến phức tạp, cùng nhiều hình ảnh minh hoạ
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 11