TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Báo chí điện tử Bộ tài chính với thông tin về cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan hiện nay : LVThS Báo chí học: 60 32 01 01 / Nguyễn Thị Thu Hương; Người hướng dẫn: PGS, TS Nguyễn Thành Lợi
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015
124tr. ; 30cm.

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về báo chí ngành Tài chính với thông tin về cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan. Dựa trên kết quả phân tích, thực hiện khảo sát nội dung thông tin đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin về cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan trên báo chí điện tử thuộc Bộ Tài chính.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam với công tác thông tin đối ngoại hiện nay : LVThS Báo chí học: 60.32.01.01 / Nguyễn Thùy Chi; Người hướng dẫn KH: PGS,TS. Phạm Minh Sơn
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012
142 tr ; 30 cm

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và thực trạng công tác thông tin đối ngoại trên báo điện tử ĐCSVN, kinh nghiệm hoạt động thông tin đối ngoại của một số báo điện tử chủ lực của Việt Nam, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của báo trong thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Báo điện tử thông tấn xã Việt Nam với công tác thông tin đối ngoại : KLTN Thông tin đối ngoại / Huỳnh Bích Ngọc;Người hướng dẫn:TS.Phạm Văn Rân
H. : Học viện Báo chí&TT, 2008
82tr ; 30cm

Công tác thông tin đối ngoại của nước ta thời kỳ đổi mới. Báo điện tử Thông tấn xã Việt Nam phục vụ công tác đối ngoại giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Báo điện tử Việt Nam tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay (Khảo sát báo điện tử Vnexpress, Vietnamnet và Dantri từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2016) : LVThS Báo chí học: 60 32 01 01 / Lê Thị Viên; Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Huy Kỳ
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016
121tr ; 30cm

Hệ thống hóa các khái niệm cơ bản và phân tích vai trò, nôi dụng, hình thức của báo điện tử trong công tác tuyên truyền về VSATTP; Khảo sát, phân tích những bài viết liên quan đến tuyên truyền về VSATTP trên ba trang báo mạng điện tử; Đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của báo điện tử với vấn đề VSATTP ở nước ta
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Báo điện tử với việc đưa tin về bạo lực gia đình : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trọng điểm / Phạm Hương Trà (CNĐT)
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2013
93tr ; 30cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 25