TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
10 năm nhà xuất bản văn học 1965 - 1975
H. : Văn học, 1976
344 tr ; 19 cm

Gồm các tác phẩm văn học: sáng tác, lý luận, phê bình, nghiên cứu, dịch thuật từ năm 1965 - 1975
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
25 năm nghiên cứu và đào tạo báo chí - truyền thông : 1990 - 2015
Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2015
549tr. ; 24cm.

Cuốn sách tuyển chọn những bài nghiên cứu tâm huyết của các thế hệ giảng viên, các giáo sư tiến sỹ của Khoa, và các giáo sư thỉnh giảng, qua đó phần nào tái hiện được những thành tựu về nghiên cứu trong sự phát triển chung của Khoa Báo chí và Truyền thông.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Ba thế hệ trí thức người Việt (1862 - 1954) : Nghiên cứu lịch sử xã hội / Trịnh Văn Thảo ; Lê Thị Kim Tần dịch
Hà Nội : Tri thức, 2020
462tr. : bảng ; 24cm.

Nghiên cứu xã hội học lịch sử về các thế hệ trí thức trong các bối cảnh, nhận diện các nhóm trí thức Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử: 1862-1907, 1907-1925 và 1925-1975, khảo sát cụ thể tiểu sử và hành trình xã hội của ba thế hệ, những chuyển biến mang tính khủng hoảng hay thử thách của từng thế hệ trong bối cảnh đất nước, khu vực và thế giới
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Bên lề khoa học / Trương Văn Tân
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2019
415tr. : hình vẽ, ảnh ; 23 cm.

Tập hợp những bài viết bàn về những tệ nạn trong nghiên cứu khoa học nói chung, những bất cập trong nghiên cứu và giáo dục tại Việt Nam nói riêng. Giới thiệu những ghi chép về khoa học, ngôn ngữ, đặc trưng văn hóa, lịch sử vùng miền để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí của tác giả
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Các nhà thơ cổ điển Việt Nam : Tập 2, Hồ Xuân Hương, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương, Nguyễn Đình Chiểu, Đào Tấn / Tiểu luận 1950-1980 /. Xuân Diệu
H. : Văn học, 1982
433tr ; 19cm

Nghiên cứu về thơ văn của các nhà thơ cổ điển, Hồ Xuân Hương bà chúa thơ nôm, tính tư tưởng trong ba bài thơ Hồ Xuân Hương, Cao Bá quát, Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương, Nguyễn Đình Chiểu,Đào Tấn
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 34