TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Truyện xưa nước nam. Tập 1, Những thế đất nổi tiếng (Trùng đính thiên Nam danh địa) / Hoà Chính Tử
Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2023
499 tr. ; 24 cm.

Tác phẩm ghi chép về những thế đất nổi tiếng phát về khoa bảng (những người đỗ đại khoa) như các trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, hoàng giáp, tiến sĩ thuộc các thời kì Trần, Hồ, Lê sơ, Mạc và Lê Trung Hưng; trình bày một số vấn đề lý luận về phong thuỷ như địa cục, thuỷ khẩu, long, huyệt, sa, thuỷ, ..
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Truyện xưa nước nam. Tập 2, Truyện các tiên thánh / Đặng Xuân Khanh s.t, dịch; Trịnh Khắc Mạnh, Nguyễn Văn thanh, Dương Văn Hoàn, tc, gth
Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2023
598 tr ; 24 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1