TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Mấy suy nghĩ về chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa / Lam Hồng
H. : Sự thật, 1982
250tr ; 19cm

Chế độ làm chủ tập thể là tất yếu khách quan trong quá trình phát triển của xã hội loài người, chế độ làm chủ tập thể là bản chất của chủ nghĩa xã hội. Nội dung của chế độ, cơ chế làm chủ tập thể XHCN của nhân dân lao động.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Về làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa / Lê Duẩn
H. : Sự thật, 1981
189tr ; 19cm

Báo cáo chính trị của BCHTW Đảng tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV phát động quần chúng xây dựng quyền làm chủ tập thể, xây dựng nước Việt Nam XHCN giàu đòp
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1