TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
20 điểm ngữ pháp tiêu biểu để có bài viết hay = Top 20 great grammar for great writing
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2014
408tr ; 24cm

Bao gồm 20 chương, ôn tập 20 phạm trù ngữ pháp tiêu biểu và cần thiết để viết tốt tiếng Anh từ trình độ trung cấp đến cao cấp. Mỗi chương tập trung vào một lĩnh vực khó thường gặp trong ngữ pháp tiếng Anh, bao gồm các động từ, mạo từ, danh động từ...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:26) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
28 tiêu điểm ngữ pháp tiếng Anh dùng cho các kỳ thi chuẩn quốc tế = Check your grmmar for Toeic-Toefl-Fce / Nhóm biên soạn Trường Thi
Tp. Hồ Chí Minh : Thanh niên, 2011
335tr ; 24cm

Giới thiệu các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh trong các kỳ thi tiếng Anh chuẩn quốc tế FCE, TOEIC, TOEFL. Tăng cường thực hành bài tập chủ điểm, các mẫu câu hỏi thi và đáp án.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:18) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
A grammar of contemporary English / Randolph Quirk
HK : Longman group, 1972
1120p. ; 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
A unirersity grammar of English: workbook / Randolph Quirk; Sidney Greenbaum
England : Longman, 2002
174 tr ; 20.5cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
A University grammar of English / Randolph Quirk, Sidney Greenbaun; Xuân Bá giới thiệu
Hà Nội : Giao thông vận tải, 2002
483 tr. ; 20,5 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 25