TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ủy ban Nhân dân Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội quản lý nhà nước về y tế hiện nay. 8310202 : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / Nguyễn Vân Anh; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Đức Luận
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
111tr. ; 30cm.

Luận văn trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về Ủy ban nhân dân Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội quản lý nhà nước về y tế, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản lý nhà nước về y tế của Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1