TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Quản lý thông tin về Ngành Hậu cần quân đội trên báo điện tử Quân đội Việt Nam. 8320102 : LVThS Báo chí học. CN: Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Báo mạng điện tử / Trần Quỳnh Hương; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Bích Yến
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
131tr. ; 30cm.

Luận văn trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, luận văn tập trung khảo sát thực trạng quản lý thông tin về HCQĐ trên báo quân đội hiện nay, chỉ ra thành công, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý thông tin này trên báo quân đội trong thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1