TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Trung tâm Chính trị huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ hiện nay. 8310202 : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / Chu Thị Kim Thu; Người hướng dẫn KH: Trần Thị Hương
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
128tr. ; 30cm.

Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng LLCT và thực trạng đào tạo, bồi dưỡng LLCT của Trung tâm Chính trị huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ từ năm 2015 đến nay, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng LLCT của Trung tâm Chính trị huyện thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1