TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ban tổ chức cấp ủy cấp huyện ở tỉnh Phú Thọ hiện nay. 8310202 : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / Bùi Thị Minh Tâm ; Người hướng dẫn KH: Hoàng Anh
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
113tr. ; 30cm.

Luận văn trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ban tổ chức cấp ủy cấp huyện, luận văn đi sâu phân tích, đánh giá những ưu điểm và hạn chế chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức ban tổ chức cấp ủy cấp huyện ở tỉnh Phú Thọ từ năm 2017 đến nay, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ban tổ chức cấp ủy cấp huyện ở tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1