TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chất lượng đảng bộ xã ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng hiện nay. 8310202 : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / Vũ Trung Hiếu ; Người hướng dẫn KH: Trần Thanh Giang
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
108tr. ; 30cm.

Luận văn trên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận về chất lượng, tiêu chí đánh giá chất lượng đảng bộ xã; đánh giá đúng thực trạng chất lượng đảng bộ xã ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018 - nay, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đảng bộ xã ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1