TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hoá ở Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh hiện nay. 8310201 : LVThS Chính trị học. CN: Quản lý xã hội / Phạm Thị Dung; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Vũ Tiến
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2022
128tr. ; 30cm.

Luận văn làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của QLNN đối với HĐVH ở thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh hiện nay; luận văn chỉ ra phương hướng và đề xuất một số giải pháp tăng cường QLNN đối với HĐVH ở thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Quản lý nhà nước về hoạt động văn hoá của UBND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ hiện nay. 8310202 : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / Mai Thị Phương Oanh; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Vũ Tiến
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
118tr. ; 30cm.

Luận văn đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về văn hóa của UBND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; Tìm ra những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội tại địa bàn UBND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1