TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Biên tập sách văn học : Định hướng giáo trình / Hoàng Minh Lường
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
203 tr. ; 30 cm.

Một số vấn đề cơ bản về sách văn học và biên tập sách văn học; Biên tập bản thảo thơ; Biên tập bản thảo truyện ngắn, truyện vừa; Biên tập bản thảo tiểu thuyết; Biên tập bản thảo ký.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình biên tập sách văn học: cho chuyên ngành Biên tập - Xuất bản : Lưu hành nội bộ / Huỳnh Thị Chuyên
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012
158tr ; 30cm

Chương 1: Những vấn đề chung về sách văn học. Chương 2: Biên tập bản thảo thơ. Chương 3: Biên tập bản thảo truyện ngắn. chương 4: biên tập bản thảo tiểu thuyết. Chương 5: biên tập bản thảo kí. chương 6: biên tập bản thảo tạp văn.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình Lí luận văn học : Tác phẩm và thể loại văn học / Trần Đình Sử (chủ biên),...[và những người khác]
H. : Đại học Sư phạm, 2015
232tr. ; 24 cm

Gồm 12 chương trình bày khái niệm về văn bản và tác phẩm văn học; đặc trưng ngữ âm, ngữ nghĩa của ngôn từ văn học; sự kiện, cốt truyện và trần thuật; nhân vật văn học; kết cấu văn bản văn học; nội dung và ý nghĩa của tác phẩm văn học; thể loại văn học, thơ ca, truyện, tiểu thuyết, văn học kịch,...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình lý luận văn học / Hoàng Minh Lường (ch.b.), Nguyễn Huy Bỉnh, Trần Thị Hồng Hoa...
H : Văn học, 2019
437 tr. ; 20.5 cm.

Trình bày hệ thống tri thức lý luận văn học bao gồm: Văn học là hình thái ý thức thẩm mỹ; văn học - nghệ thuật ngôn từ; chức năng văn học; tác phẩm văn học - chỉnh thế trung tâm của hoạt động văn học; đề tài, chủ đề và tư tưởng của tác phẩm văn học; kết cấu tác phẩm văn học; ngôn từ nghệ thuật trong tác phẩm văn học...
Đầu mục:101 (Lượt lưu thông:67) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Lý luận nghiệp vụ xuất bản. T.1 / PGS.TS.Trần Văn Hải chủ biên
H. : Văn hóa - Thông tin, 2007
238 tr ; 19 cm

Khái niệm sách và xuất bản; Quan hệ của hoạt động xuất bản với các lĩnh vực xã hội.Công tác biên tập và biên tập viên
Đầu mục:98 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2 of 2