TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình Marketing căn bản / GS, TS. Trần Minh Đạo cb
H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2013
407tr. ; 20,5cm

Giáo trình giới thiệu cách thức xác lập chiến lược chung, kế hoạch, tổ chức bộ máy thực hiện và kiểm tra marketing
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:18) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình Marketing căn bản / GS, TS. Trần Minh Đạo cb
H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2009
407tr. ; 20,5cm

Giáo trình giới thiệu cách thức xác lập chiến lược chung, kế hoạch, tổ chức bộ máy thực hiện và kiểm tra marketing
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Lý luận nghiệp vụ xuất bản. T.1 / PGS.TS.Trần Văn Hải chủ biên
H. : Văn hóa - Thông tin, 2007
238 tr ; 19 cm

Khái niệm sách và xuất bản; Quan hệ của hoạt động xuất bản với các lĩnh vực xã hội.Công tác biên tập và biên tập viên
Đầu mục:98 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Marketing lý thuyết và thực hành / ThS Vũ Đắc Độ
H. : Chính trị - Hành chính, 2009
318tr. ; 19cm

Trình bày những kiến thức cơ bản về marketing như nghiên cứu và dự báo thị trường, chiến lược chung marketing, chính sách sản phẩm, chính sách giá, chính sách phân phối, chính sách chiêu thị và quản trị marketing trong doanh nghiệp
Đầu mục:96 (Lượt lưu thông:25) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Marketing xuất bản : Đề cương bài giảng / ThS Bùi Thị Minh Hải
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012
77tr. ; 30 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2 of 2