TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Luật xuất bản
H. : Chính trị quốc gia, 2012
65tr. ; 19cm

Giới thiệu toàn văn luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất bản và luật xuất bản được sửa đổi, bổ sung năm 2008.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Luật xuất bản (có hiệu lực từ ngày 01/7/2013)
H. : Tư pháp, 2013
66 tr ; 19 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Lý luận nghiệp vụ xuất bản / Phạm Thị Thu
H. : Thông tin và Truyền thông, 2013
446tr ; 24cm

Trình bày lý luận cơ bản về xuất bản, xuất bản học, xuất bản phẩm; biên tập và biên tập học; nghiệp vụ biên tập sách; thiết kế tổng thể cuốn sách; sửa bài, in ấn; giá thành và giá bán sản phẩm; phát hành sách; xuất bản ấn phẩm đa phương tiện; xuất bản điện tử.
Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:15) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Lý luận nghiệp vụ xuất bản. T.1 / PGS.TS.Trần Văn Hải chủ biên
H. : Văn hóa - Thông tin, 2007
238 tr ; 19 cm

Khái niệm sách và xuất bản; Quan hệ của hoạt động xuất bản với các lĩnh vực xã hội.Công tác biên tập và biên tập viên
Đầu mục:98 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Tổ chức bản thảo : Đề tài khoa học cấp cơ sở / PGS.TS Trần Văn Hải (chủ nhiệm đề tài), ThS Vũ Thùy Dương
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016
79 tr. ; 30 cm.

Nhận thức chung về tổ chức bản thảo trong hoạt động xuất khẩu; Công tác đề tài và kế hoạch đề tài trong tổ chức bản thảo của hoạt động xuất bản; Công tác cộng tác viên trong tổ chức bản thảo của hoạt động xuất bản
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2