TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Biên tập các loại sách chuyên ngành. T.1, Biên tập sách lý luận, chính trị, sách giáo khoa và sách khoa học kỹ thuật / PGS,TS. Trần Văn Hải (chủ biên)
H. : Chính trị quốc gia, 2000
175 tr ; 19 cm

Phân loại sách trong công tác biên tập xuất bản. Biên tập sách lý luận, chính trị, sách giáo khoa, sách khoa học kỹ thuật
Đầu mục:121 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Biên tập các loại sách chuyên ngành: T.2: Biên tập sách văn học, sách tra cứu chỉ dẫn, sách dịch và sách thiếu nhi / PGS,TS. Trần Văn Hải (chủ biên)
H. : Chính trị quốc gia, 2001
190 tr ; 19cm

Trình bày nghiệp vụ biên tập sách văn học, tra cứu chỉ dẫn, sách dịch và sách thiếu nhi
Đầu mục:121 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Biên tập và xuất bản : Giáo trình thực hành / Ian Montagnes
H. : Cục xuất bản, 1998
414tr ; 20cm

Giáo trình tham khảo cho cán bộ biên tập trong hệ thống xuất bản
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình tâm lí học tiểu học / Bùi Văn Huệ, Phan Thị Hạnh Mai, Nguyễn Xuân Thức
Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2021
268tr. ; 24cm.

Cung cấp kiến thức về tâm lí học, khái niệm về hoạt động, giao tiếp, nhân cách, lí luận về sự phát triển tâm lí học sinh tiểu học, đặc điểm nhận thức, nhân cách, các hoạt động cơ bản của học sinh tiểu học, một số vấn đề tâm lí học dạy học và giáo dục tiểu học và nhân cách người giáo viên tiểu học
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Lý luận nghiệp vụ xuất bản. T.1 / PGS.TS.Trần Văn Hải chủ biên
H. : Văn hóa - Thông tin, 2007
238 tr ; 19 cm

Khái niệm sách và xuất bản; Quan hệ của hoạt động xuất bản với các lĩnh vực xã hội.Công tác biên tập và biên tập viên
Đầu mục:98 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2 of 2