TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình lịch sử xuất bản sách
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016
163 tr. ; 30 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Lịch sử văn minh thế giới / Vũ Dương Ninh (c.b); Nguyễn Gia Phu; Nguyễn Quốc Hùng
H. : Giáo dục, 2016
383tr ; 20.5 cm

Phân tích những nét chung về khái niệm văn minh và văn hóa. Những nét khái quát trong tiến trình phát triển của lịch sử văn minh nhân loại và sự vận dụng vào quá trình hội nhập các trào lưu văn minh thế giới
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:35) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Lịch sử xuất bản sách Việt Nam : Sơ thảo / Đỗ Quang Hưng c.b; Ngô Sĩ Liên
H. : Cục xuất bản, 1996
351tr ; 20cm


Đầu mục:24 (Lượt lưu thông:32) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Lý luận nghiệp vụ xuất bản. T.1 / PGS.TS.Trần Văn Hải chủ biên
H. : Văn hóa - Thông tin, 2007
238 tr ; 19 cm

Khái niệm sách và xuất bản; Quan hệ của hoạt động xuất bản với các lĩnh vực xã hội.Công tác biên tập và biên tập viên
Đầu mục:98 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Sự phát triển của công nghệ in trong lịch sử xuất bản sách thế giới / ThS. Lê Thị Phúc
H. : Văn hóa - Thông tin, 2008
175tr ; 20.5 cm

Công nghệ in và mối quan hệ giữa công nghệ in với hoạt động xuất bản sách thế giới. Xu hướng phát triển công nghệ in và định hướng phát triển ngành xuất bản Việt Nam hiện nay.
Đầu mục:99 (Lượt lưu thông:33) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1