TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiện nay. 8320101 : LVThS Báo chí học. CN: Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Báo mạng điện tử / Nguyễn Thị Ánh; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Thu Thủy
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
104tr. ; 30cm.

Luận văn trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, luận văn đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Quản lý chất lượng trailer chương trình truyền hình trên kênh ANTV (Khảo sát chương trình Phóng sự điều tra, An ninh cuộc sống và Kỹ năng sống từ tháng 1/2019 đến tháng 1/2020). 8320101 : LVThS. Báo chí học; CN: Quản lý phát thanh, truyền hình và Báo mạng điện tử / Hà Tuyết Minh; Người hướn dẫn KH: Nguyễn Thị Trường Giang
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2022
109tr. ; 30cm.

Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý chất lượng trailer chương trình truyền hình; phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chất lượng trailer chương trình truyền hình trên kênh ANTV; đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chất lượng trailer chương trình truyền hình trên kênh ANTV trong thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Quản lý hình ảnh cán bộ y tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay. 8320101 : LVThS Báo chí học. CN: Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Báo mạng điện tử / Nguyễn Mai Phương; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Trường Giang
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
124tr. ; 30cm.

Luận văn trên cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu quản lý hình ảnh cán bộ y tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay, khảo sát thực trạng quản lý hình ảnh cán bộ y tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 trên báo mạng điện tử Vnexpress, Zing News và Tuổi trẻ Online, từ đó đánh giá thành công, hạn chế của công tác quản lý hình ảnh cán bộ y tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay để đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng thông tin hình ảnh của cán bộ y tế về phòng chống đại dịch Covid-19 trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Quản lý nội dung kênh truyền hình dành cho đồng bào Khmer của Đài PT-TH Sóc Trăng. 8320101 : LVThS Ngành Báo chí học; CN: Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Báo mạng điện tử / Lê Quốc Khởi; Người hướng dẫn KH: Trần Thị Vân Anh
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2022
114tr. ; 30cm.

Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến đề tài; thực trạng quản lý nội dung kênh truyền hình dành cho đồng bào Khmer của Đài PT-TH Sóc Trăng; giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nội dung kênh truyền hình dành cho đồng bào Khmer của Đài PT-TH Sóc Trăng thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Quản lý sản xuất chương trình truyền hình tại Trung tâm Nội dung số VTC Now của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. 8320102 : LVThS Báo chí học. CN: Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Báo mạng điện tử / Đinh Trần Quỳnh Hương; Người hướng dẫn KH: Hà Huy Phượng
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
120tr. ; 30cm.

Luận văn trên cơ sở hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản lý sản xuất chương trình truyền hình, tác giả khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý sản xuất chương trình truyền hình tại Trung tâm Nội dung số VTC Now, từ đó đề xuất một số giải pháp quản lý sản xuất chương trình truyền hình tại Trung tâm Nội dung số VTC Now, Đài VTC.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5 of 5