TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Lôgíc học đại cương / Nguyễn Thúy Vân, Nguyễn Anh Tuấn
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
266tr. ; 20.5cm.

Giới thiệu đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của logíc học. Trình bày kiến thức về khái niệm, phán đoán, các qui luật cơ bản của logíc hình thức, suy luận, chứng minh và giả thuyết.
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)


2
Những vấn đề cơ bản của lôgíc hình thức / Ngô Thái Hà, Thân Thị Giang (ch.b.), Nguyễn Đức Khiêm...
H. : Lý luận Chính trị, 2019
231tr. ; 21cm.

Trình bày về đối tượng và ý nghĩa của lôgíc học. Những nội dung liên quan đến lôgíc hình thức như khái niệm, phán đoán, các quy luật cơ bản của lôgíc hình thức, suy luận, chứng minh, bác bỏ và giả thuyết
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Phương pháp giải các bài tập của Lôgic học / Vương Tất Đạt, Bùi Văn Quân, Nguyễn Thị Vân Hà
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2006
211tr. ; 21cm

Đối tượng và ý nghĩa của logic học; Các loại khái niệm; Đặc trưng chung của phán đoán. Các qui luật cơ bản của logic hình thức. Suy luận và suy diễn. Quy nạp và tương tự, chứng minh và bác bỏ
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1