TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chất lượng đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Hà Nội quản lý hiện nay. 8310202 : LV ThS CN: Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà Nước / Vũ Kim Thơ; Người hướng dẫn KH: Lưu Văn An
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
93 tr. ; 30 cm.

Chất lượng đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Hà Nội quản lý - lý luận và thực tiễn; Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Hà Nội quản lý hiện nay - và những vấn đề đặt ra; Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Hà Nội quản lý trong thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ban tổ chức cấp ủy cấp huyện ở tỉnh Phú Thọ hiện nay. 8310202 : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / Bùi Thị Minh Tâm ; Người hướng dẫn KH: Hoàng Anh
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
113tr. ; 30cm.

Luận văn trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ban tổ chức cấp ủy cấp huyện, luận văn đi sâu phân tích, đánh giá những ưu điểm và hạn chế chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức ban tổ chức cấp ủy cấp huyện ở tỉnh Phú Thọ từ năm 2017 đến nay, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ban tổ chức cấp ủy cấp huyện ở tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Chất lượng đội ngũ công chức phường ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hiện nay. 8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / Ngôn Thị Vinh
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2022
122tr. ; 30cm.

Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ công chức phường; đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ công chức phường ở thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai; đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường chất lượng đội ngũ công chức phường ở thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1