TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
100 bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới / Nguyễn Thị Trường Giang sưu tầm và biên soạn
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
682tr ; 24cm

Trình bày những vấn đề cơ bản của các qui tắc đạo đức nghề báo trên thế giới và Việt Nam; một số bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới
Đầu mục:51 (Lượt lưu thông:14) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
100 bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới / TS Nguyễn Thị Trường Giang
H. : Chính trị Quốc gia, 2014
760tr ; 24cm

Trình bày những vấn đề cơ bản của các qui tắc đạo đức nghề báo trên thế giới và Việt Nam;một số bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:28) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
100 câu hỏi về cách viết báo
H. : Lý luận chính trị, 2004
223tr. ; 19cm


Đầu mục:36 (Lượt lưu thông:15) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
2006 những sự kiện báo chí nổi bật
H. : Thông tấn, 2007
216tr ; 24cm

Những sự kiện lớn trên thế giới: cuộc chiến Israel - Lebanon, khủng hoảng hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên; những nhân vật tiêu biểu, những giải thưởng, những thương hiệu, sản phẩm được bình chọn trong năm của Việt Nam
Đầu mục:16 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
2007 Những sự kiện báo chí nổi bật
H. : Thông tấn, 2008
346tr ; 24cm

Toàn cảnh thế giới và Việt Nam trong năm 2007 với những sự kiện nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ...
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 285