TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Báo Đại biểu Nhân dân góp phần hoàn thiện Luật Đất đai sửa đổi hiện nay. 8320101 : LVThS Báo chí học. CN: Quản lý Báo chí Truyền thông / Nguyễn Thị Thúy; Người hướng dẫn KH: Phạm Thị Thu Huyền
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
128tr. ; 30cm.

Luận văn tìm hiểu Báo ĐBND đã góp phần hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi ra sao. Trên cơ sở đó, đưa ra những giải pháp phù hợp tiếp tục nâng cao chất lượng của hoạt động này trên Báo ĐBND.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bìa ấn phẩm chuyên san báo in trong bối cảnh truyền thông số. 8320101 : LVThS Báo chí. CN: Báo chí / Nguyễn Thanh Hải; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Tri Thức
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
126tr. ; 30cm.

Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về bìa ấn phẩm chuyên san báo in trong bối cảnh truyền thông số, đánh giá thực trạng thiết kế bìa các ấn phẩm khảo sát Chuyên san Hồ sơ sự kiện, Tuổi trẻ cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng; luận văn chỉ ra những ưu, nhược điểm và đề xuất giải pháp giúp nâng cao chất lượng thiết kế bìa ấn phẩm chuyên san báo in trong bối cảnh hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Chuyển đổi nội dung số trong hệ thống cơ quan báo chí Trung ương Đoàn hiện nay. 8320101 : LVThS Báo chí học. CN: Quản lý Báo chí Truyền thông / Trịnh Trọng Đảng; Người hướng dẫn KH: Hà Huy Phượng
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2022
125tr. ; 30cm.

Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về vấn đề chuyển đổi nội dung số trong cơ quan báo chí hiện nay, khảo sát, đánh giá thực trạng vấn đề chuyển đổi nội dung số trong hệ thống cơ quan báo chí Trung ương Đoàn hiện nay; Luận văn đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm tăng cường vấn đề chuyển đổi nội dung số trong cơ quan.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Công tác đạo diễn phim tài liệu trên kênh ANTV (Khảo sát từ tháng 6 /2019 đến tháng 1/2021). 8320101 : LV ThS Báo chí học CN: Quản lý báo chí truyền thông / Phạm Lê Nam; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Quang Hòa
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2021
105 tr. + phụ lục ; 30 cm.

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác phim tài liệu; Thực trạng công tác đạo diễn phim tài liệu trên kênh ANTV; Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đạo diễn phim tài liệu trên kênh truyền hình Công an nhân dân.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Đổi mới mô hình tổ chức tòa soạn Báo Đại biểu Nhân dân. 8320101 : LV ThS Báo chí học CN: Quản lý báo chí truyền thông / Nguyễn Thị Hồng Ánh; Người hướng dẫn KH: Đỗ Chí Nghĩa
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2021
93 tr. + phụ lục ; 30 cm.

Cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình tổ chức tòa soạn báo chí ở Việt Nam hiện nay; Thực trạng mô hình tổ chức tòa soạn báo Đại biểu Nhân dân; Một số giải pháp đổi mới mô hình tổ chức tòa soạn báo Đại biểu Nhân dân trong tình hình mới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 42