TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
10 năm nhà xuất bản văn học 1965 - 1975
H. : Văn học, 1976
344 tr ; 19 cm

Gồm các tác phẩm văn học: sáng tác, lý luận, phê bình, nghiên cứu, dịch thuật từ năm 1965 - 1975
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
150 năm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản : Lý luận và thực tiễn / GS.TS. Nguyễn Duy Quý chủ biên
H. : Chính trị quốc gia, 1998
510tr. ; 22cm

Quan niệm duy vật về lịch sử, sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản và chính đảng của nó. Vị trí, vai trò, ý nghĩa lịch sử của tuyên ngôn
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
50 năm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay / Mai Văn Chính, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thu Trang...
H : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019
460tr. ; 24 cm.

Gồm 40 bài viết làm rõ giá trị và ý nghĩa tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các giải pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
55 năm xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách tham khảo / GS.TS. Lê Hữu Nghĩa; TS. Nguyễn Văn Mạnh
H. : Chính trị Quốc gia, 2001
424tr ; 19cm

Những vấn đề quan trọng trong việc xây dựng nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do dân vì dân
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Ảnh báo chí. P.1, Thiết bị kỹ thuật và phương pháp tạo hình nhiếp ảnh / Đỗ Phan Ái, Nguyễn Tiến Mão
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2002
198 tr. ; 19 cm.

Cuốn sách được kết cấu thành 5 chương từ chương 1 đến chương 4 tập trung trình bày sâu về vấn đề thiết bị nhiếp ảnh; chương 5 cung cấp những kiến thức tổng quát về tạo hình nhiếp ảnh, tạo tiền đề cơ bản cho quá trình sáng tác về sau, đặc biệt là đối với những sinh viên theo học ngành báo chí và những ai yêu thích nhiếp ảnh.
Đầu mục:77 (Lượt lưu thông:43) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 82