TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
"Sự miễn dịch" của sinh viên Hà Nội đối với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet hiện nay : LV THS Công tác tư tưởng: 60310201 /Phạm Mai Anh; Người hướng dẫn: PGS. TS Lương Khắc Hiếu
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015
120tr. ; 30cm.

Một số vấn đề lý lauajn về "sự ,iễn dịch" của sinh viên đối với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet. Thực trạng và những vấn đề đặt ra về "sự miễn dịch" của sinh viên Hà Nội đố với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet hiện nay, Quan điểm giải pháp tăng cường khả năng miễn dịch" của sinh viên Hà Nội đố với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Aerobic với việc rèn luyện thể chất cho sinh viên (Đề tài định hướng giáo trình) : Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021 / Lê Cẩm Nhung (CNĐT)
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2021
103 tr. ; 30 cm.

Khái quát chung về thể dục Aerobic; Kỹ thuật cơ bản và cách thức biên soạn bài thể dục Aerobic; Các bài tập bổ trợ môn thể dục Aerobic.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Ảnh hưởng của các nhóm trên mạng xã hội đến hành vi của sinh viên ở Hà Nội hiện nay : ĐTNCKH Sinh viên / Trương Thị Tuyết (CNĐT); GVHD: Lưu Hồng Minh
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2011
73tr. ; 30 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Ảnh hưởng của điện ảnh Hàn Quốc tới đời sống văn hóa của sinh viên đại học tại Hà Nội : Đề tài khoa học sinh viên năm 2021 / Nguyễn Lan Nhi (CNĐT); Người hướng dẫn KH: Bùi, Thị Vân
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2021
122 tr. ; 30 cm.

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đời sống văn hóa và khái quát điện ảnh Hàn Quốc; Thực trạng về sự ảnh hưởng của điện ảnh Hàn Quốc tới đời sống văn hóa của sinh viên đại học tại Hà Nội; Một số giải pháp nhằm phát huy tích cực và hạn chế tiêu cực của điện ảnh Hàn Quốc tới đời sống văn hóa sinh viên đại học tại Hà Nội.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Ảnh hưởng của facebook đến việc tiếp nhận thông tin báo chí của sinh viên Đại học Huế hiện nay : LVThS Báo chí học, CN: Phát thanh - Truyền hình; 8 32 01 01 / Lê Nguyễn Phương Thảo; Người hướng dẫn: PGS, TS Đinh Thị Thu Hằng
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2018
105 tr + PL ; 30 cm.

Cơ sở lý luận và thực tiễn về ảnh hưởng của facebook đến việc tiếp nhận thông tin báo chí của sinh viên Đại học Huế hiện nay; Thực trạng ảnh hưởng của facebook đến việc tiếp nhận thông tin báo chí của sinh viên Đại học Huế hiện nay; Xu hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp nhận thông tin báo chí qua facebook của sinh viên Đại học Huế hiện nay
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 109