TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các văn bản pháp luật về thuế nhà, đất
H. : Chính trị Quốc gia, 2005
246 tr ; 20,5 cm

Quy định chung, một số quy định cụ thể về nhà, đất; Một số văn bản hướng dẫn của bộ Tài chính, tổng cục thuế
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Hệ thống hóa các văn bản pháp luật về đất đai : Văn bản mới nhất
H. : Lao động xã hội, 2002
1064tr. ; 24cm

Quy định chung về quyền sử dụng đất - Đất quốc phòng an ninh - Đất đô thị - Đất nông, lâm nghiệp - Đất cho các tổ chức trong nước - Đất đối với các tổ chức nước ngoài...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1