TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chất lượng công tác đánh giá cán bộ diện Ban thường vụ thành ủy Pleiku, tỉnh Gia Lai quản lý hiện nay. 8310202 : LVThS. Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước / Nguyễn Thanh Vân; Người hướng dẫn KH: Thân Minh Quế
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2022
126tr. ; 30cm.

Luận văn làm rõ cơ sở lý luận và thực tiện về chất lượng công tác đánh giá cán bộ diện Ban thường vụ thành ủy Pleiku, tỉnh Gia Lai quản lý; đánh giá thực trạng chất lượng công tác đánh giá cán bộ diện Ban thường vụ thành ủy Pleiku, tỉnh Gia Lai quản lý từ năm 2015 đến năm 2021; đề xuất phương hướng và những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ diện Ban thường vụ thành ủy Pleiku, tỉnh Gia Lai quản lý.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Destination B2 : Grammar & vocabulary with answer key / Malcolm Mann, Steve Taylore Knowles ; Nguyễn Thanh Vân dịch
Hà Nội : Hồng Đức, 2023
248 tr. : ill ; 29 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1