TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc : Sách chuyên khảo / Hà, Thị Hồng Vân chủ biên,...[và những người khác]
Hà Nội : Khoa học xã hội, 2020
362tr. ; 20.5cm.

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc. Những nội dung chủ yếu của việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN từ sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc và một số vấn đề đặt ra
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:13) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)


       1 of 1