TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ảnh hưởng của báo chí đối với nâng cao năng suất lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. 9310201 : LATS Báo chí học. CN: Báo chí học / Nguyễn Anh Tuấn; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Trường Giang, Phạm Xuân Hảo
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
218tr. ; 30cm.

Luận án xác định được các yếu tố ảnh hưởng của báo chí đối với nâng cao NSLĐ tại các DNNVV; khảo sát, phân tích thực trạng ảnh hưởng của báo chí đến nâng cao NSLĐ; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường ảnh hưởng của báo chí đối với nâng cao NSLĐ tại các DNNVV Việt Nam.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Chính sách đối ngoại của Ucraina từ năm 1991 đến nay: Kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn / Nguyễn Anh Tuấn
Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022
363 tr.. ; 24 cm.

Nghiên cứu chính sách đối ngoại của Ucraina từ khi độc lập (1991) đến nay, và rút ra những bài học kinh nghiệm cho đối ngoại Việt Nam để giữ vững ổn định chính trị, an ninh trong nước, xử lý đúng đắn mối quan hệ với các nước lớn
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Dưới lăng kính triết học / V.E Đaviđôvích; Người dịch: Hồ Sỹ Quý, Lưu Minh Văn, Nguyễn Anh Tuấn; Dung -An hiệu đính
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2002
615 tr. ; 20.5 cm.

Sách gồm 04 chương giới thiệu bức tranh toàn cảnh về tình hình thế giới ngày nay và những khúc rö của lịch sử, những tìm kiếm chiến lược của loài người và nước Nga ngày nay
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn hiện nay : LVThS Xã hội học: 60 31 03 01 / Nguyễn Anh Tuấn; Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Tố Quyên
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017
98 tr. ; 30 cm.

Nghiên cứu vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn hiện nay trên địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; Đề ra các giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn hiện nay trên địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình Lôgíc học biện chứng / PGS.TS. Nguyễn Thúy Vân, PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
259tr ; 24cm

Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản nhất, giúp cho việc hình thành tư duy biện chứng và nắm bắt các thao tác của nó diễn ra hiệu quả hơn
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4 of 4