TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình xã hội học / Lê Ngọc Hùng, Lưu Hồng Minh đồng c.b
H. : Dân trí, 2009
290tr ; 20.5cm

Tài liệu bao gồm các nội dung sau: đối tương và nhiệm vụ nghiên cứu của xã hội học; sự ra đời và phát triển của xã hội học; phương pháp nghiên cứu xã hội học; hành động xã hội và thiết chế xã hội; tổ chức xã hội và thiết chế xã hội; cấu trúc xã hội...
Đầu mục:99 (Lượt lưu thông:93) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Lịch sử và lý thuyết xã hội học : Sách chuyên khảo / Lê Ngọc Hùng
Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
489tr. ; 20.5cm.

Trình bày lịch sử ra đời hệ thống lí thuyết xã hội học, nền tảng phát triển xã hội học hiện đại và một số chủ thuyết, chuyên đề xã hội học hiện đại
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Lịch sử và lý thuyết xã hội học : Sách tham khảo / Lê Ngọc Hùng
Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2015
491tr. ; 20.5cm.

Trình bày lịch sử ra đời hệ thống lý thuyết xã hội học. Giới thiệu nền tảng phát triển xã hội học hiện đại, một số chủ thuyết xã hội học hiện đại.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Lịch sử xã hội học / Bùi Quang Dũng; Lê Ngọc Hùng
H. : Lý luận chính trị, 2005
228tr. ; 20.5cm

Sự hình thành khoa học xã hội học; Quá trình phát triển của xã hội học; Lược sử xã hội học Mác-Lênin
Đầu mục:99 (Lượt lưu thông:45) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Nhu cầu đào tạo,bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ,công chức ở một số cơ quan của tỉnh Bình Phước hiện nay. : KLTN Xã hội học:10.02.10/Nguyễn Thị Minh Nhâm; NHD: TS.Lê Ngọc Hùng
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2004
84tr. ; 30cm.

Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài.Thực trạng nhu cầu đào tạo,bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ,công chức.Xu hướng biến đổi và một số kiến nghị về giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả đáp ứng nhu cầu.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3