Thông tin chuyên đề số 2/2024: Bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Trung tâm Thông tin khoa học trân trọng giới thiệu với bạn đọc
Ấn phẩm thông tin chuyên đề số 2/2024

BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

     An sinh xã hội có vị trí quan trọng trong hệ thống chính sách xã hội, là công cụ giữ gìn sự ổn định chính trị và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Xã hội càng phát triển và càng đạt tới nấc thang cao hơn của tiến bộ, văn minh và hiện đại càng cần phải quan tâm giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội. Mọi quốc gia trên thế giới có chế độ chính trị - xã hội khác nhau, mô hình phát triển khác nhau nhưng tất thảy đều phải quan tâm giải quyết vấn đề an sinh xã hội. Bởi, an sinh xã hội là sự an toàn cho cuộc sống con người, từ cá nhân đến cộng đồng, là tiền đề và động lực cho sự phát triển con người và xã hội.

      Trong những năm qua, hệ thống an sinh xã hội ở nước ta đã được đồng bộ, hoàn thiện hơn và không ngừng mở rộng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta ngày càng được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, đến nay, công tác bảo đảm an sinh xã hội ở nước ta vẫn còn nhiều bất cập và yếu kém. Nhận thức về an sinh xã hội chưa thật sự thống nhất và đầy đủ. Trên thực tế, nhiều vấn đề vẫn chỉ dừng lại ở tư tưởng chính sách, chưa được quán triệt một cách sâu sắc trong hoạch định chiến lược cũng như từng chính sách an sinh xã hội cụ thể. Những bất cập đó cần được tập trung nghiên cứu, giải quyết nhằm đưa an sinh xã hội trở thành nội dung cơ bản để thực hiện mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta xác định: Xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

      Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về vấn đề an sinh xã hội, chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết của các học giả, nhà nghiên cứu uy tín đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, biên soạn ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 2/2024 với chủ đề “Bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. Kết cấu thông tin chuyên đề gồm hai phần:

      Phần I: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về an sinh xã hội

      Phần II: Bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

      Trong quá trình biên soạn ấn phẩm, chúng tôi có sử dụng một số tài liệu từ các tạp chí và internet mà chưa có điều kiện xin phép trực tiếp tác giả. Ấn phẩm chỉ sử dụng với mục đích làm tài liệu tham khảo nội bộ, không vì mục đích kinh doanh. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các tác giả. Mặc dù Ban Biên tập đã hết sức cố gắng, song trong quá trình biên tập, không tránh khỏi khiếm khuyết. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc (Click vào đây để xem nội dung chi tiết)

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC