Thư viện tiếp nhận sách của tác giả TS. Nguyễn Quang Vinh trao tặng

         Ngày 06/5/2021, Trung tâm Thông tin khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã nhận 05 cuốn sách "Vai trò của báo in trong thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội ở Việt Nam hiện nay" của tác giả TS Nguyễn Quang Vinh trao tặng.

          Cuốn sách hệ thống một cách tổng quát, chuyên sâu, cập nhật về yêu cầu phải nâng cao vai trò của báo in trong thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội ở Việt Nam hiện nay. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập của các cơ sở đào tạo, các trung tâm bồi dưỡng báo chí, các cơ quan quản lý báo chí, các nhà báo, nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên và sinh viên báo chí. Cuốn sách đã được xử lý, cập nhật vào phần mềm và đưa ra phục vụ tại Thư viện.

Trung tâm Thông tin khoa học xin trân trọng cảm ơn tác giả!

TTTTKH