Thông tin chuyên đề số 4/2022: Nâng cao năng lực hoạch định chính sách công ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 

Trung tâm Thông tin khoa học trân trọng giới thiệu với bạn đọc ấn phẩm

Thông tin chuyên đề số 4/2022

NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH CÔNG Ở VIỆT NAM
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

     Hoạch định chính sách công là khâu khởi đầu của chu trình chính sách, được xây dựng thành quy trình, bao gồm trình tự các công đoạn để hình thành, tạo nên từng chính sách công. Hoạch định chính sách công khoa học, phù hợp, dựa trên cơ sở lý luận, thực tiễn, phản ánh và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của xã hội là tiền đề để chính sách đó đi vào cuộc sống, phát huy giá trị và mang lại hiệu quả cao. 

      Sau hơn 35 năm Đổi Mới, công tác hoạch định chính sách công đã không ngừng được hoàn thiện, nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Trong quá trình thực hiện vai trò, chức năng quản lý, điều hành xã hội, Nhà nước Việt Nam đã xây dựng, hoạch định và ban hành nhiều chính sách công. Các chính sách công này cùng hệ thống chính sách, giải pháp toàn diện, đồng bộ khác đã phát huy giá trị, hiệu quả góp phần vào những thành tựu tăng trưởng, phát triển kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội của đất nước. 

      Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong hoạch định chính sách công vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế dẫn đến hiệu quả chưa cao.

      Để góp phần làm rõ các yếu tố tác động đến quá trình hoạch định chính sách công, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực hoạch định chính sách công, chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết của các học giả, nhà nghiên cứu uy tín đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, biên soạn ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 04/2022 với chủ đề “Nâng cao năng lực hoạch định chính sách công ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

     Kết cấu thông tin chuyên đề gồm hai phần:

     Phần I: Những yếu tố tác động đến hoạch định chính sách công

     Phần II: Nâng cao năng lực hoạch định chính sách công trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

(Click vào đây để xem nội dung chi tiết)

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC