Thông báo về việc đăng ký tài khoản Thư viện số

Từ tháng 7/2015, Thư viện số Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã phục vụ bạn đọc truy cập trên mạng internet theo hình thức truy cập mở. Tất cả bạn đọc ở trong và ngoài Học viện đều có thể đọc toàn văn các tài liệu trên trang Thư viện số HVBCTT. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2017, để quản lý bạn đọc truy cập, Trung tâm Thông tin khoa học chỉ cấp quyền cho phép bạn đọc là học viên, sinh viên các lớp đang học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền mới được đọc toàn văn tài liệu trên Thư viện số. Vậy, Trung tâm đề nghị Ban cán sự các lớp thông báo tới toàn thể sinh viên của lớp đăng ký thông tin học viên/sinh viên để được cấp quyền truy cập (Theo mẫu đính kèm). Đăng ký tài khoản có thể thực hiện tại các phòng đọc, phòng Bổ sung - nghiệp vụ (tầng 1) tại nhà A2, Trung tâm Thông tin khoa học, hoặc gửi thư vào địa chỉ email: thuvienhvbctt@gmail.com. Sau khi tiếp nhận thông tin đăng ký của bạn đọc, Trung tâm sẽ gửi thư trả lời và hướng dẫn đăng nhập vào email mà bạn đọc đã đăng ký.

Mẫu đăng ký tài khoản Thư viện số Tải về tại đây.