Trưng bày sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

Thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; triển khai Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT ngày 24/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, công văn số 1139/BGDĐT-GDTX và Kế hoạch số 16/KH-HVBCTT ngày 10/04/2022 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022.  Tại sảnh nhà A2, Trung tâm Thông tin khoa học đã tổ chức trưng bày, giới thiệu sách giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy, học tập của Học viện; xếp sách nghệ thuật chào mừng 60 năm thành lập Học viện và phát hành sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Thời gian diễn ra hoạt động từ ngày 15/4 đến hết ngày 21/4/2022.

Hoạt động triển lãm đã nhận được sự động viên, khích lệ, tham quan của các Thầy/Cô và học viên, sinh viên trong Học viện. Sau đây là một số hình ảnh liên quan đến sự kiện này:

TTKH