Thư viện tiếp nhận sách của tác giả Vũ Chiến Công trao tặng

        Ngày 12/5/2021, Trung tâm Thông tin khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã nhận 05 cuốn sách "Học tiếng Anh qua gốc từ - Tập 1" của tác giả Vũ Chiến Công trao tặng.

     

   Đây là cuốn sách hay, tài liệu tham khảo hữu ích đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chúng tôi sẽ xử lý tài liệu, cập nhật vào phần mềm thư viện và đưa ra phục vụ bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

        Trung tâm Thông tin khoa học xin trân trọng cảm ơn tác giả Vũ Chiến Công.

TTTTKH