Quy trình tổ chức, thực hiện các tuyến bài điều tra ở tòa soạn báo Việt Nam hiện nay: luận án tiến sĩ báo chí học

Tác giả: Vũ Văn Tiến

Nơi bảo vệ: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Năm bảo vệ: 2019

Nơi lưu trữ: Phòng đọc mở

 

Trong lý luận báo chí hiện đại, báo chí điều tra được thừa nhận là một trong những công cụ thiết yếu nhất, hữu hiệu nhất để báo chí tham gia đấu tranh trực diện với cái xấu, cái tiêu cực, cái chưa hoàn thiện, vì sự phát triển của xã hội.

Điều tra có sức hút lớn, gây được sự quan tâm, chú ý nhiều nhất của độc giả. Nhiều tờ báo lớn như Tuổi trẻ, Thanh niên, Lao động, Pháp luật TP HCM, Tiền phong,... đã khẳng định được uy tín, đẳng cấp riêng của mình nhờ những loạt phóng sự điều tra đầy uy lực. Với mục đích làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn báo chí điều tra ở các tòa soạn báo ở nước ta hiện nay, luận án hướng tới việc hệ thống hóa và phát triển lý thuyết quy trình tổ chức, thực hiện tuyến bài điều tra, nghiên cứu thực tiễn vấn đề này ở các tòa soạn báo Việt Nam, góp phần trả lời các câu hỏi nghiên cứu đã nêu trên. Đồng thời, luận án nhằm nghiên cứu thực trạng quy trình tổ chức, thực hiện các tuyến bài điều tra ở các tòa soạn báo ở nước ta hiện nay, từ đó đề xuất giải pháp xây dựng, thực thi, đổi mới quy trình tổ chức, thực hiện tuyến bài điều tra ở các cơ quan báo chí ở Việt Nam nói chung và ở các cơ quan báo chí thuộc diện khảo sát nói riêng.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn luận án với bạn đọc!