Thông tin về giới nghệ sĩ biểu diễn Việt Nam trên báo điện tử từ góc nhìn văn hóa Việt: luận án tiến sĩ báo chí học

Tác giả: Hoàng Ngọc Vinh Hạnh

Nơi bảo vệ: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Năm bảo vệ: 2019

Nơi lưu trữ: Phòng đọc mở

Nghệ sĩ biểu diễn Việt Nam (NSBD VN) trong xã hội hiện đại là một kiểu người và kiểu sinh hoạt văn hóa biểu thị rõ ràng cho sự tiếp biến văn hóa Đông – Tây và được công chúng quan tâm. Truyền thông về giới này cũng chính là truyền thông về văn hóa Việt Nam. Vài thập kỉ trở lại đây, khi báo chí bước vào thời kì tự chủ tài chính, khi văn hóa đại chúng và công nghiệp giải trí phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam thì thông tin về giới NSBD trên báo chí, đặc biệt là trên báo điện tử luôn chiếm dung lượng lớn. Bên cạnh hiệu quả không thể phủ nhận, báo điện tử cũng dần bộc lộ những nhược điểm, mặt trái trong cách thức thông tin về giới này khi khai thác quá nhiều chuyện đời tư, gây sốc... để thu hút công chúng. Từ trước tới nay có nhiều công trình đề cập tới vấn đề thông tin về NSBD VN trên báo chí, nhưng nhìn nhận vấn đề này từ góc nhìn văn hóa Việt, trên một loại hình báo chí hiện đại là báo điện tử thì vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu. Từ sự cấp thiết đó, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Thông tin về giới nghệ sĩ biểu diễn Việt Nam trên báo điện tử từ góc nhìn văn hóa Việt” làm luận án tốt nghiệp bậc học Tiến sĩ chuyên ngành Báo chí – Truyền thông.

Luận án hệ thống hóa lý luận về thông tin trên báo chí, về góc nhìn văn hóa Việt, về giới NSBD và giới NSBD VN. Soi chiếu lý luận vào thực tiễn để đánh giá thực trạng và chất lượng thông tin, chỉ ra thế mạnh, hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thông tin về giới NSBD VN trên báo điện tử Việt Nam.

Trân trọng giới thiệu cuốn luận án tới bạn đọc!