Chủ đề 1/2022: KINH TẾ HỌC

DANH MỤC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ

KINH TẾ HỌC

(Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

STT

THÔNG TIN SÁCH

1

GS.TS. Mai Ngọc Cường; PGS.TS. Trần Việt Tiến;
PGS.TS. Mai Ngọc Anh

LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2016

2

Dani Rodrik (Nguyễn Trung Hiếu dịch; Trần Mạnh Cường h.đ)

CÁC QUY TẮC TRONG KINH TẾ HỌC
Những cái đúng và sai của môn khoa học buồn thảm

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Hà Nội, 2019

3

Niall Kishtainy (Tạ Ngọc Thạch; Nguyễn Trọng Tuấn dịch)

LƯỢC SỬ KINH TẾ HỌC
A little history of economics

NXB Thế giới
Hà Nội
, 2020

4

Paul Krugman; Robin Wells

TINH HOA KINH TẾ HỌC
Essentials of economics

NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
, 2010

5

TS. Bùi Đại Dũng

KINH TẾ HỌC CỦA KHU VỰC CÔNG

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2016

6

William H. Janeway 

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN TRONG NỀN KINH TẾ ĐỔI MỚI
Thị trường, đầu cơ và vai trò của nhà nước

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 2017

7

F. A. Hayek 

CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN VÀ TRẬT TỰ KINH TẾ

NXB Trị thức
Hà Nội, 2016

8

Peter D. Schiff; Andrew J. Schiff

NỀN KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG
VÀ SỤP ĐỔ NHƯ THẾ NÀO?

NXB Hồng Đức
Hà Nội, 2018

9

Võ Đại Lược; Nguyễn Mạnh Hùng (đồng chủ biên)

CỤC DIỆN KINH TẾ THẾ GIỚI HIỆN NAY

NXB Khoa học xã hội
Hà Nội, 2019

10

Michael Lewis (Khánh Trang dịch)

BOOMERANG
Bong bóng kinh tế và làn sóng vỡ nợ quốc gia

NXB Lao động - Xã hội
Hà Nội, 2014

11

Thomas Piketty

TƯ BẢN
Thế kỷ 21

NXB Trẻ
Thành phố Hồ Chí Minh
, 2021

12

Song Hong Bing (Hồ Ngọc Minh dịch)

CHIẾN TRANH TIỀN TỆ
Ai thực sự là người giàu nhất thế giới?

NXB Thông tin và Truyền thông
Hà Nội, 2017

13

NỀN KINH TẾ CHIA SẺ
Sự kết thúc của việc làm và sự trỗi dậy của
chủ nghĩa tư bản dựa trên đám đông

NXB Trẻ
Thành phố Hồ Chí Minh, 2018

14

Ludwig von Mises (Đinh Tuấn Minh dịch)

MỘT PHÂN TÍCH KINH TẾ VỀ CHỦ NGHĨA CAN THIỆP

NXB Tri thức
Hà Nội, 2016

15

Marion McGovern (Lê Hồng Phương Hạ dịch)

NỀN KINH TẾ TỰ DO
Sự biến đổi của mô hình lao động trong thời đại 4.0

NXB Lao động
Hà Nội, 2018

16

THẾ GIỚI ĐI VỀ ĐÂU?

NXB Thế giới 
Hà Nội, 2010

17

P. Hoontrakul; C. Balding, R. Marwah (biên soạn)

CHÂU Á CHUYỂN MÌNH
Xu hướng và sự phát triển của
các động lực tăng trưởng kinh tế

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 2018

18

Robert D. Atkison; Stephen J. Ezell

KINH TẾ HỌC ĐỔI MỚI
Cuộc đua giành lợi thế trên phạm vi toàn cầu

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 2018

19

Ha-Joon Chang

LÊN GÁC RÚT THANG
Chiến lược phát triển nhìn từ quan điểm lịch sử

NXB Lao động
Hà Nội, 2016

20

John F. Weeks

KINH TẾ HỌC CỦA 1%
Bằng cách nào kinh tế học chính thống đã phục vụ người giàu, làm mơ hồ thực tế và bóp méo chính sách

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 2019