Thông báo về việc khai thác thông tin trên Thư viện số Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

          Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin - thư viện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, khai thác, sử dụng nguồn lực thông tin cho cán bộ, giảng viên trong toàn hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã triển khai đề án xây dựng cơ sở dữ liệu Thư viện số. Đến nay, Thư viện số đã hoạt động ổn định và được cập nhật dữ liệu thường xuyên.

         Cơ sở dữ liệu Thư viện số hiện có gần 10.000 biểu ghi, cung cấp một phần hoặc toàn phần nội dung của luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, đề tài nghiên cứu khoa học đã được số hóa.

         Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trung tâm Thông tin khoa học đã đăng kí tài khoản sử dụng Thư viện số Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trung tâm Thông tin khoa học kính gửi các Thầy / Cô Danh sách tài khoản và mật khẩu đăng nhập Thư viện số Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Đã gửi bản in vào hòm thư các đơn vị). Các Thầy/Cô cần bổ sung hoặc sửa đổi thông tin cá nhân liên hệ đ/c Luyến: 0976396188 để được hỗ trợ.

         Trân trọng thông báo!

Xem file hướng dẫn đăng nhập