Thông báo về việc thử nghiệm tích hợp tài liệu dạng sách điện tử vào thư viện điện tử

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                             * 
                                                                              Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2023
                Số 21-TB/TTKH

                                                                        THÔNG BÁO
                          V/v
thử nghiệm tích hợp tài liệu dạng sách điện tử vào thư viện điện tử   

   

        Để nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, Trung tâm Thông tin khoa học tiến hành thử nghiệm việc tích hợp 853 tài liệu dạng sách điện tử toàn văn vào phần mềm Thư viện điện tử từ ngày 15/06/2023 (có danh sách kèm theo).

       Để đọc sách điện tử toàn văn, bạn đọc đăng nhập trang Thư viện điện tử thuviendientu.ajc.edu.vn theo tài khoản mượn/trả sách đã được Trung tâm Thông tin khoa học cấp và làm theo hướng dẫn gửi kèm.

      Trong quá trình sử dụng, nếu có vấn đề vướng mắc, xin liên hệ trong giờ hành chính:

       - Về tài khoản truy cập: Mrs. Dơn, sđt 0915.101.879

       - Các vướng mắc khác: Mrs. Hảo, sđt 0975.882.168

     Trân trọng !

GiÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

 

Nguyễn Thanh Thảo