Thông báo về việc đăng ký, đăng nhập tài khoản sử dụng Thư viện số HVBCTT

Thực hiện chủ trương của Ban Giám đốc Học viện về việc các Khoa tổ chức dạy học bằng hình thức trực tuyến trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, để kịp thời hỗ trợ cho giảng viên, học viên và sinh viên tìm kiếm và đọc trực tuyến tài liệu số trên trang Thư viện số của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trung tâm Thông tin khoa học biên soạn bản hướng dẫn tự đăng ký tài khoản Thư viện số bằng địa chỉ Email nội bộ của Học viện và Đăng nhập Thư viện số bằng các địa chỉ Email khác. Thư viện số có thể truy cập trên máy tính với các trình duyệt: Internet Explore, Mozilla Firefox, Google Chrome hoặc Cốc Cốc và truy cập trên điện thoại di động. Thư viện số sử dụng phần mềm Adobe Flash Player 10 trở lên để đọc tài liệu trực tuyến. Bạn đọc Xem hướng dẫn truy cập các trình duyệt trong Mục Trợ giúp / Xem trực tuyến

Xem chi tiết bản hướng dẫn đăng kí tại đây

Đối với Bạn đọc không sử dụng Email nội bộ gửi thông tin: Họ và tên, Lớp / Khoa, Mã số SV/HV, Số điện thoại và Email truy cập tới địa chỉ: thuvienhvbctt@gmail.com để được cấp tài khoản đăng nhập Thư viện số.

Xem chi tiết bản hướng dẫn đăng nhập tại đây

Link truy cập Thư viện số