Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin khoa học nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/ĐU, ngày 05/11/2019 của BCH Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng 08/5/2020, tại phòng bảo vệ luận văn tầng 10 - Nhà Hành chính Trung tâm A1, Chi bộ Trung tâm Thông tin Khoa học đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có PGS.TS Lưu Văn An–Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Học viện; đồng chí Vũ Quốc Cường - Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Học viện.

Đoàn Chủ tịch, Thư ký điều hành Đại hội

 

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thảo - Bí thư Chi bộ đã trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022. Bản báo cáo đã nêu rõ những thuận lợi và khó khăn, kết quả và hạn chế trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, hoạt động của chi bộ, từ đó, đề ra phương hướng, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ; Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lưu Văn An đánh giá cao về các kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Cấp ủy và toàn thể Chi bộ cần tiếp tục tập trung, quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên; duy trì tốt chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng Thư viện điện tử, Thư viện số và đưa ra những định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới, đặc biệt đồng chí đã khuyến khích cán bộ, đảng viên của Trung tâm tiếp tục đề xuất những sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng hoạt động thông tin khoa học đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường.

PGS,TS Lưu Văn An - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Học viện phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Đại hội tiến hành bầu Ban Chi uỷ chi bộ Trung tâm Thông tin Khoa học nhiệm kỳ 2020 - 2022. Kết quả bầu cử tại Đại hội, 03 đồng chí trúng cử vào Ban Chi ủy chi bộ đạt tín nhiệm cao gồm: đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thảo - Bí thư ; đồng chí Vũ Thị Hồng Luyến - Phó Bí thư ; đồng chí Phạm Thị Thúy Hằng - Ủy viên. Đại hội tiến hành bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Ban Chi ủy Chi bộ Trung tâm Thông tin khoa học nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội kết thúc trong không khí làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, và thực hiện theo đúng quy định Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại hội chi bộ Trung tâm Thông tin Khoa học nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thành công tốt đẹp.

 

Đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm